Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 362618

Dato: 01.10.2019

Vindkraft har ikke virket i noe land der det er satset stort på dette. Strømforsyningen blir ujavn, med stengninger og spenningssvingninger. Det blir dyrere strøm og de eneste som tjener på dette er utbyggere og eiere, som blir subsidiert med store summer. Og staten som vil få økte inntekter på moms og avgifter.

Det forurenser med mikroplast og raserer store områder med urørt natur. I de fleste planlagte utbyggingsområdene lever det truede fuglearter, som vil få det vanskeligere.

Det er også tvilsomt om det er lønnsomt for klimaet pga store utslipp ved bygging og riving.

Vi har i Norge nesten bare fornybar energi, og en av verdens beste strømnett. Når vi begynner å produsere vindkraft, så er planen og selge vannkraft til utlandet. Da blir vi sittende med ustabil og dyr vindkraft selv, og kommer til å måtte koble ut strømmen i perioder med lite eller veldig mye vind.

Dette er det gjort erfaringer med hos alle de land som har forsøkt å bygge vindkraft i stor skala.

Derfor ser jeg ingen fordeler for Norsk natur, eller folket.