Høringssvar fra Monica Unhammer-Kristiansen

Dato: 01.10.2019

Kjære dere som bestemmer.

Kunnskapen om hva vindkraft egentlig dreier seg om, har nådd ut til folket nå. Utbyggerne skuler seg bak klimasaken. Men med alt som er kommet fram, spesielt siste halvår, så mener jeg det ikke er tvil om at her er det penger det handler om. Store penger. Til inntekt for noen få i Norge, og større utenlandske aktører.

Hvilke store ødeleggelser det gjør i Norges natur, og for dyre og fugleliv er også kommet godt fram siste tiden. Dokumentert.

Dere som er satt til å forvalte disse ressursene har et enormt ansvar, mener jeg. For å nettopp ivareta den norske naturen...

Ber dere stoppe all utbygging av vindkraft. Både påbegynte, godkjente og planlagte prosjekter.

Vi får aldri naturen tilbake

Mvh

Monica Unhammer-Kristiansen