Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 146692

Dato: 26.09.2019

Nei til vindmøller!!