Forsiden

Høringssvar fra Tirill Mohn

Dato: 29.09.2019

Vindindustrimotstanden er mer enn en kamp mot støyende, stygge, miljøfiendtlige, helseskadelige og malplasserte energifangere: den er en kamp mot vår samtids markedskynisme på sitt aller verste! Hvordan man har latt det gå så langt, er et mysterium – men én ting kan man si med sikkerhet: jo dypere man gransker situasjonen, jo mer absurd og mørk blir kjernen. På tide å ta naturens, enkeltmenneskets og demokratiets verdier i forsvar og stoppe denne grimme utviklingen.
Vi får aldri naturen tilbake!

Vennlig hilsen

Tirill Mohn

Asker