Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 299327

Dato: 01.10.2019

Jeg mener det er totalt uansvarlig på vegne av fremtidige generasjoner å bygge ned sårbar natur til fordel for vindkraft.

Vi kan oppgradere allerede eksisterende vannkraftverk og vi kan redusere energiforbruket vårt, fremfor å rasere naturen. Støy plager både dyr og mennesker og fugler både til havs og på land blir skadet og drept av vindmøllene. Dette er pinlig dårlig forvaltning av naturressursene. Det er ingen skam å snu i denne saken og den massive motstanden viser at dette er noe som berører folk. La demokratiet vårt overstyre kortsiktige økonomiske hensyn!