Forsiden

Høringssvar fra Rolf-Erik, Lars Thomas og Trygve Thomas Poppe

Dato: 30.09.2019

Forsøkte å legge inn uttalelsen som tekst slik det bes om, men får beskjed om at tekstformatet ikke støttes. Ber derfor om at vedlagt pdf blir lagt inn som høringsuttalelse og at vi blir kontaktet om det er problemer med dette. Ta gjerne kontakt om det er ønskelig å motta teksten på annen måte.

Mvh

Rolf-Erik Poppe

Lars Thomas Poppe

Trygve Thomas Poppe

Vedlegg