Forsiden

Høringssvar fra Tim Mathiesen

Dato: 24.06.2019

Jeg vil supplere mitt svar i går med hva Norge faktisk BØR gjøre i tillegg til å forby vindkraft.

THORIUM!

Norge har verdens tredje største forekomst av Thorium og har angivelig nok Thorium til å forsyne hele verdens energibehov i tusen år. Videre sier ekspertene at et Thoriumkraftverk kan legges midt i byen om så skulle være, for Thorium er ren kraft. Avfallet fra Thorium ansees ufarlig og kan visstnok i tillegg brukes til å nøytralisere plutonium fra tradisjonell kjernekraft. Nok om det.

Det finnes i dag et Thoriumkraftverk i Kalpakkam i India. India er i dag verdensledende i forskning på kraft utvunnet av Thorium. Det er en status Norge burde ha. Teknologien rundt Thorium er angivelig ikke helt ferdigstillet i den forstand at det er forbedringer å hente. Her burde Norge ved f.eks. Equinor satse på forskning og utvikling. Norge bør ta eierskap til Thoriumteknolgien og forskning og utvikling rundt denne.

Så kan Norge patentere og selge produkter, deler til Thoriumkraftverk rundt i verden og ha gode inntekter. Og gode inntekter på salg av Thorium der Norge som sagt har blandt verdens største reserver.

Glem vindkraft. Glem gjerne etter hvert også vannkraft. Norge må satse på Thorium, og bli verdenseledene på Thorium. Norge må ta eierskap til Thoriumkraft. Det er fremtiden. Det er ren kraft.

Med vennlig hilsen

Tim Mathiesen

Floskjærveien 21D

3290 STAVERN

Tlf.: 3311 6604

Mob: 4155 5973

e-post: rita.tim@online.no