Høringssvar fra Anna Kristina Kvåle

Dato: 01.10.2019

Herved ber eg om at all vindkraftutbygging opphører med øyeblikkelig virkning av hensyn til miljø og naturmangfold.

Me forvalter natur og miljø for framtidige generasjoner. Det som skjer i Norge i dag er øydeleggande for framtida til vår nasjon.