Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 323840

Dato: 26.04.2019

Dette er helt unødvendig å ha en nasjonal ramme på, her må lokaldemokratiet få bestemme i hver enkelt sak. Utbygger må søke den aktuelle kommunen om konsesjon, og hver kommune avgjør om det vil ha dette her. Vindkraft i vannkraft og olje nasjonen norge burde være helt unødvendig og er ENDA en miljøbelastning på vår natur og vårt folk