Forsiden

Høringssvar fra Tone Grønbech Hauknes

Dato: 24.06.2019

Nå er det på tide å si nei til alle nye vindkraftverk-konsesjonssøknader.

Samtidig må alle gitte konsesjoner gåes grundig gjennom, før eventuell utbygging skjer. Mange av dem er gamle, og det har kommet frem at undersøkelser i mange saker er mangelfulle og/eller gått ut på dato ift. det vi nå vet om vindkraftindustriens negative virkninger.

Store naturområder i Norge er allerede ofret for at utenlandske aktører har fått bygge, er i ferd med utbygging eller står foran utbygging av vindkraftindustriområder.

Norge produserer og eksporterer allerede mye ren vannkraft, og nå må oppgradering og effektivisering av eksisterende vannkraftanlegg gå foran vindkraftutbygging.

Jeg er oppriktig bekymret for uopprettelige skader på natur, dyreliv og norske folks helse. Skog og lyng som fjernes, kunne vært med på å redde miljøet. Arter forsvinner, avtaler om å ta vare på naturmangfold brytes, og mange ser seg nødt til å flytte fra hjemmene sine pga. støy og infralyd.

Jeg stiller meg uforstående til at ikke vi har de samme strenge reglene for vindkraftindustri som andre land, bl.a. Tyskland, der mange av utbyggerne i Norge hører hjemme.

Nok er nok, motstand mot vindkraft øker i takt med at det norske folk får mer kunnskap, kommunene sier en etter en nei til vindkraftverk, nå må myndighetene dra i nødbremsen!

Mvh

Tone Grønbech Hauknes