Forsiden

Høringssvar fra Trond Helge Følstad

Dato: 30.09.2019

Vindkraft i urørt norsk natur må stanses. Vi må ta vare på den unike og flotte naturen som vi har. Infrastruktur og menneskelige bebyggelser må i størst mulig grad begrenses i slike områder slik at dyreliv får eksistere nå og i fremtiden i norsk natur. Det er allerede godkjent alt for mange vindkraftverk med alt for store inngrep i naturen. Det er dypt tragisk at dette har fått skje. Det er på høy tid at norske myndigheter kommer på banen og stanser dette. Stanser all utbygging som ikke allerede er igangsatt og stopper de prosjektene som er godkjent på sviktende grunnlag. Norske myndigheter bør først og fremst legge til rette for oppgradering av eksisterende vannkraft anlegg som ikke fører til større nedbygging av norsk natur. Ellers burde norske myndigheter vurdere atomkraft som et reelt alternativ. Dagens atomkraftverk er mye tryggere, generer mye mindre avfall med lang nedbrytningstid og krever mye mindre areal enn vindkraft vil gjøre hvis man ønsker å utgjøre en forskjell. Atomkraft er det eneste kjente alternativet som kan ta over for olje/gass.