Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 932533

Dato: 22.09.2019

Hvorfor ikke oppgradere og satse på vannkraft? Og at vi allerede har eksisterende anlegg vil utgjøre minimal skade på naturen.

Det er helt forkastelig å rasere den norske naturen og fjellheimen, samt sette dyreliv i fare bare for å selge kraft til utlandet!