Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 755436

Dato: 18.09.2019

Når man merker de store uheldige konsekvensene av vindkraft, så er det viktig å lære av dette.

Det er menneskelig å ta feil, og inngir bare respekt å vise at man kan trykke på stoppknappen.

Da fortsetter man ikke når lokalsamfunnet skriker nei. Det er det som kalles demokrati.

Naboer til vindkraftverk har fått alvorlige problemer med støyen. I andre land beskytter man innbyggerne sine mot støy. På hvilken måte følger helseminister og NVE opp disse menneskene ?

Vet helseminister og NVE om hvor langt borte man kan høre lyden fra vindturbiner?

Lytt til folk, de vet. En vindturbin på et fjell bærer lyden annerledes uti fra geografien rundt,

Hvordan er programmet for de områdene dere bygger ut nå i forhold til lavfrekvent støy og infralyd ?Hva med Frøyas innbyggere?

Lavfrekvent lyd og infralyd er også helseskadelig for dyr. Hvem følger opp dette? Hva med beitene til reinsdyr ? Hva med livsgrunnlaget for folk som bor i disse områdene.

God helse og trivsel er bra for samfunnsøkonomien.

Hva med våre lokale rekreasjonområder, hva med sinne og sorgen over tapet av disse.

Oppgraderte vasskraftverk vil gjøre samme nytten som vindturbinene. Ikke nødvendig å bruke vindkraftverk som unnskyldning for å nå klimamålene.

Ta tak i skattereglene for vasskraftverk nå.

Rydd opp i støyproblematikken. Ta tak i urørt natur som er ødelagt.

Lytt til folk.

Vi er veldig glade i naturen vår. Det er helt uhørt å ta det fra oss.