Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 466312

Dato: 01.10.2019

Hei.

Angåande nasjonal ramme for vindkraft:

Ser det som lite problematisk å bygge ut fjellområder til vindkraft som allerede er berørt av store inngrep med vannkraftutbygging på 60 tallet.Sikter då til området Gaular/Høyanger,der kvar ein vannputt er regulert. Dette kan gi grunneiere litt meir inntekt,og kan hjelpe til at barna deres kan overta.Har man litt grunn som blir berørt og vel og merke har ein del andel (skyld),kan det med ein god avtale bidra med utgifter til vedlikehold/invisteringer i landbruk og skogbruk.

For landbruk og skogbruk kan dette telle positivt.

Mvh. Ukjent,