Forsiden

Høringssvar fra Gjert øyvind Daae

Dato: 30.09.2019

  1. Er født og oppvokst i masfjorden, og har valgt å bu her fordi vi jar dem flotte natruren, fjorden, skjærgården, fjella som i fra eg var ein neve stor har brukt tid og ofte. Kvifor? Jau fordi naturen er den beste rekreason eit meneske kan ha, det gjer livskvalitet. Etter arbeidssøker på havet er det kontakten med naturen, fjella, stillheten, kontakten med naturen. Turar i Stølsheimen, sommar som vinter. Treng eg sei meir
  2. Dette skal gjerast om til industriområder med bakgrunn i det grøne skiftet. Det er ikkje grønt skifte og med slike inngrep i dette området og i landet ellers så er vindkraft svært øydeleggjande for miøjøet samttidig som det ikkje gjer noko klimmagevinst, tvert imot.
  3. Det verste er vel måten det blir gjennomført på, utbyggare har kun som formål å utnytte subsidiesystemet med kun som formål, stor fortjeneste. Dette er bevist med at så snart konsesjon er gitt blir det solgt vidare og da til utlandet.
  4. Naturen tilhøyrer folket og vi som bur der, vi ef stolt av den, la oss som bur der og våre etterkommere også for frramtida fortsett å ha det slik
  5. Til sist, men ikkje minst, så må de respektere lokaldemokratiet og me som bur her seier Nei, så må de respektre det.