Forsiden

Høringssvar fra Gøran Karlsen

Dato: 16.06.2019

Kjære medborger

Dette innlegget i Aftenposten av Professor Odd Helge Gilja avgjør det meste:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kJKlVa/Derfor-bor-vindkraft-pa-land-stoppes--Odd-Helge-Gilja

På starten av 1900-tallet var ca halvparten (50 %) av Norge villmark, nå er vi per definisjon nede i 12 %!

Vindkraft er svært arealkrevende fysisk, og enda mer arealkrevende visuelt. For dyreliv utgjør turbinene en fare i mils omkrets. Pussig nok vil heller ikke mennesker ha dem i nærheten. Støy og visuell tilstedeværelse er stressende også for oss! Så hvem skal ta vare på artsmangfoldet om ikke oss? 1 million arter står i fare for utryddelse!

Naturmangfoldskrisen er større enn miljøkrisen! Vindmøller både dreper og underlegger seg store areal. Areal som også vi er avhengige av og som vil bli være en uvurdelig skatt for landet i framtidas Norge!