Forsiden

Høringssvar fra Endre Leivestaf

Dato: 01.10.2019

Jeg leverer høringssvar som grunneier i Masfjorden kommune, gnr. 34 bnr.5. Eiendommen er berørt av ett av de utpekte områdene som inngår i meldingen fra NVE.

Fjonfjella, som dette området kalles, er en viktig biotop for utrydningstruede arter. Storfugl og kongeørn er blant disse. Området har dårlig bonitet med tanke på skogsdrift, men er nettopp av den grunn historisk sett ekstensivt utnyttet med lite skogsveier. Det er også grisgrendt og lite belastet med turisme - kun sporadisk fotturistme. Dette gjør det til et spesielt sjeldent og viktig habitat for arter som kun trives der de får være i fred for oss mennesker.

La ikke naturen og artsmangfoldet betale prisen for en kortsiktig klimapolitikk. Tapet av biologisk mangfold og sjeldne naturtyper er en like stor trussel for jorden og vår sivilisasjon som global oppvarming.

La Fjonfjella leve!

mvh

Endre Leivestad

Ausfjordvegen 1818

5981 MASFJORDNES