Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 436890

Dato: 01.10.2019

Utbygging av vindkraft på land anser jeg som unødvendig inngrep i natur, en natur vi må verne om. Skal den produserte kraften i tillegg eksporteres er det dobbelt ille.
Jeg stiller meg negativ til slik utbygging