Forsiden

Høringssvar fra Gerard Rooker

Dato: 01.10.2019

Frøya, 1.oktober 2019

Herved min reaksjon på NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Det må være et signal at så mange i landet har sagt nei til vindkraft, og så mange dokumenterte ulemper ved vindkraften nå har kommet fram, at det er hensides alt fornuft å tenke at utbygging av vindkraft i Norge kan gjennomføres uten noe tvil om lønnsomhet, påførende naturskade, helseskade mm.

Ikke sats på vindkraft når Norge skal bidra marginale mengder "grønn energi". Dette er ikke veien. Staten Norge burde investere i forskning på alternativene som faktisk monner.

Ta til fornuft og stop all pågående og planlagte utbygning av vindkraft.

Gerard Rooker

Utfrøyveien 1574

7266 Kverva