Høringssvar fra Rolf Gunnar Bjerkebæk

Dato: 30.09.2019

Jeg er uttdannet innen biologi og naturvitenskap, og er opptatt av en bærekraftig forvaltning av vår natur. Urørt natur forvalter seg best selv og vi må la den være i fred. Den har en verdi som ikke kan måles i penger. Vi har et stort ansvar for å ta vare på det som til nå har vært Europas siste store villmarksområder. Fram til ca år 2010 gjorde vi nettopp det, vi hadde offentlige og private organisasjoner som passet på og naturen ble forvaltet på en fornuftig måte.

Etter 2013 har man latt Energiloven styre alt, vel støttet av mangelfulle konsekvensutredninger fra NVEs side som har gjort at man har bygget vindkraftverk i områder som aldri skulle vært rørt. Klima har blitt brukt som unnskyldning for å foreta hærverk som bare for 10 år siden ville vært utenkelig. Naturmangfoldet lider.

Vindkraftutbyggingen gjør store områder av landet ubeboelig, det ødelegger all mulighet for turisme og friluftsliv og vil føre til store helseproblemer i fremtiden. I tillegg til de konsekvenser denne utbyggingen har for alt dyreliv, på bakken og særlig i lufta. Fugler, flaggermus og insekter slaktes i enorme antall. Dette er ikke bærekraftig på noen måte.

Selv har jeg tilknytning til Østfold, og det opprører meg at Nasjonal ramme har et stort område av skogene i Indre Østfold som såkalt «egnet for vindkraft». Østfold er et tettbefolket fylke og har fått nok av sitt flate skoglandskap ødelagt av kraftverket i Ørje. Det må ikke bli mere vindkraft i Østfold.

Alle områdene som ligger i Nasjonal ramme må tas ut, hele rammen må skrotes. Det er nok rasering nå. All videre bygging av vindkraftverk i Norge må stoppes, vi trenger ikke krafta, og den naturen vi har igjen må få eksistere på sine egne premisser. Fremtidige generasjoner vil aldri tilgi oss det som nå skjer med vår vakre natur. Det er nok nå!