Forsiden

Høringssvar fra Elise

Dato: 01.10.2019

NEI TIL VINDKRAFT !

NEI TIL VINDKRAFT PÅ HARAMSØYA!

Jeg er vokst opp på Haramsøya – den vakre naturperle som stikker ut ca 347 m over havet. Utbygging av 150m høye vindturbiner planlegges på VÅRT turområde, i fantastiske omgivelser, der vi går og vandrer på fjellet, betrakter havørner og nyter storslått utsikt. Det føles som et overgrep at monstrøse vindturbiner av vanvittige dimensjoner settes opp. Mot vår vilje, mot kommunens vilje. Regjeringen bør høre på lokalbefolkningen – VI VIL IKKE HA DE!

· Ta hensyn til Naturvernsloven. Vindkraftverk har fått konsesjon uten at man ser de totale inngrepene i sammenheng. Det er en trussel mot biologisk mangfold.

· Kystområdene har en høy regional verdi for friluftsliv, folkehelse, bosted og reiseliv, i Norge og i internasjonal sammenheng.

· Naturødeleggelsene er store med store konsekvenser for dyrelivet. 100 havørner drept på grunn av vindturbiner: https://www.nrk.no/norge/faktisk.no_-100-havorner-funnet-drept-av-vindturbiner-pa-smola-1.14723095?fbclid=IwAR1CJZT6YCPxcJ01k0erYKbD0imrlteCjtAGyDup4oDucjvGwSH-JCOJf6Y

· Det må foretas grundigere undersøkelser på helseproblemer: blant annet infralyd, lavfrekvent støy som er farlig for menneske og dyr, støy og depresjon.

https://ing.dk/artikel/vindmoellestoej-oeger-risiko-soevnproblemer-depression-hos-aeldre-224647?fbclid=IwAR28Ku6m9hAQqrHRc5vLAwoLHX_z8WHufwaiQ4Orf_6EDYmDtXnF6fkva9E

https://www.fhi.no/ml/miljo/stoy/er-stoy-fra-vindmoller-helseskadeli/?fbclid=IwAR0FmJ9Cs8yDNg4wAeLl4yKtAfQLOoJM4c3gqOL5Yt3BkgfIhDM-MmcRfqI

· Bare tanken at dette vil skje på MIN ØY er svært deprimerende og emosjonelt (og ikke akkurat helsefremmende!), og vindturbinene er ikke kommet på plass en gang. Vil helseplagene øke så mye for okalbefolkningen, at folk rett og slett blir syke av de – føre til økt sykefråvær, helseskader og mindre livskvalitet?

· Forny vannkraften i stedet for å bygge ut vindkraftverk. https://gemini.no/kronikker/vindmoller-overflodig-om-vi-fornyer-vannkraften/?fbclid=IwAR2hlXdXGbo9laGaxTfDVUNbDq86OUx_qL9bLwJ0tMabYphnEGju1hFBcwg

· Hvem fjerner vindturbiner etter 15-20 år?

· Hvordan skjer avising – benyttes klimavennlige metoder? Og hva skjer med iskast?

KRAV:

1) Ikke bygg mer vindkraft på land i Norge

2) Ha gehør for lokalbefolkningens / kommunens vilje

3) Konsesjonen som er gitt må trekkast tilbake. Kystområdene, fjordstrøk, urørt natur

skal fjernes fra ut av Nasjonal ramme for vindkraft. Områdene har store og viktige landskaps- og naturverdiar.

4) Stortinget må arbeide for å sikre at areal- og energiforvaltningspolitikk er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Dette er hjerteknusende.