Høringssvar fra Judith og Svein Kjetil Miljeteig

Dato: 20.09.2019

Haugstøl 20.09.19

Som grunneigarar vil me sei eit klart NEI til vindkraft utbygging i Kvinnherad fjella, og for øvrig resten av Norge.

Me er grunneigar i ein del av Kvinnherad som er blitt utpeika som mogleg plass for vindkraft. Her har me beite for sauer, geiter og kyr. Dette er og eit godt eigna hjorteterreng. Folk benyttar seg og av det flotte turterrenget som finnes her, både sommar og vinter. Me er sterkt motstander av at ein vindmølle park skal rasera den vakre fjellheimen vår.

I Kvinnherad har me mykje vannkraft, og me ser det på den måten at Kvinnherad kommune har bidratt monaleg når det gjelder straumforsyning.

Mvh Judith og Svein Kjetil Miljeteig.