Forsiden

Høringssvar fra Solbakken villsau

Dato: 01.10.2019

Beiteland blir ødelagt, norsk natur blir ødelagt, dyreliv blir ødelagt. Hvorfor skal vi gi bort av landet vårt til utenlandsk interesse. Det blir satt opp møller som skal gi grønn energi? Hvor mye forsøples det for de er kommet opp og hvor mye reint produkt består vindmøllene av? Spesialavfall som krever enorme områder for å destrueres.