Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 431949

Dato: 01.10.2019

Nei til nasjonal plan for vindkraft på land.

I stedet: Full stans i planene, før en utredning for reelle alternativer foreligger, som vindkraft til havs, bølgekraft - og/ellerbedre utnytting av vannkraft med et mål om selvforsyning sim tilstrekkelig!

Den norske kystlinja og fjellheimen er unik, og vindmøller er et uopprettelig inngrep som ødelegger og forurenser norsk natur og det har store og irreversible konsekvenser for artsmangfoldet.