Høringssvar fra Jens Tore Løken

Dato: 01.10.2019

Jeg gir min fulle støtte til høringssvar fra Rendalen kommune og ber om at område 56, Nordre Hedmark, i sin helhet tas ut av nasjonal ramme for vindkraft på land.