Forsiden

Høringssvar fra Åse saunes

Dato: 01.10.2019

Stopp utbygging av vindindustri i norsk natur!

Vindindustrien setter dype spor i naturen vår og vi vil aldri få naturen tilbake. Vi kan ikke redde miljøet ved å bygge ned naturen , tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene.

Vindturbinene dreper ørn, hubro og annen fugl. Dette er en ikke holdbar konsekvens av grønn energi. Vindindustrien vil ha store konsekvenser for dyreliv, natur og folkehelse!

Vær så snill og ikke selg landet vårt!

Vi har et ansvar ovenfor kommende generasjoner å ta vare på naturen vi er så heldig å ha rundt oss. Norge kan levere grønn energi ved å bygge ut eksisterende vannkraftverk. Og vi kan energieffektivisere for å spare strøm.

Det er skremmende å se hvor store ødeleggelser som skjer rundt i landet der vindkraftindustrien har fått lov å bygge ut. Jeg mener konsekvensutredningene er alt for dårlig og alle utbygginger bør settes på vent til ny konsekvensutredning og fakta er på bordet

-