Forsiden

Høringssvar fra Trude Hvalryg

Dato: 01.10.2019

Opprust og moderniser eksisterende vannkraftverk i stedet for å bygge ned norsk natur med vindkraftverk! Vindkraft representerer ingen "grønn" kraft! Det å bygge ned og ødelegge store naturområder i Norge for alltid er et grovt overtramp mot lokalbefolkning, naturmangfold og fremtidige generasjoner!