Forsiden

Høringssvar fra Fondsbu DNT

Dato: 05.05.2019

Naturressursene vil være Norges fremste konkurransefortrinn i framtida. Vi trenger vann, vi trenger fjell, vi trenger skog og utmark. Regjeringen og Stortinget sine prioriteringer i dagens energipolitikk vil garantert bli slaktet av kommende generasjoner.

Dagens politikere selger ut råderetten over vannressursene, vil bygge vindmølleparker over det ganske land og dermed gjøre store inngrep i naturen, påvirke fugle- og dyreliv - kun for å tilfredsstille krafthungeren fra andre land i Europa. Grunnvannsnivået synker over hele landet og vann vil være en av de mest dyrebare ressursene i global sammenheng i framtida. Norge er velsignet med rikelig med ferskvann, og la oss bevare det slik. Slutt å tillate overtapping av vannmagasiner for å selge kraft til utlandet. I min virksomhet var brønnen som har forsynt oss med vann i 100 år tørr da vi skulle åpne for vintersesongen. Grunnvannsnivået var for lavt, og tilsiget i bekken var tørket inn under snøen. Dette har aldri skjedd før. Aldri! Min teori er at aggressiv tapping av Bygdin for produksjon av vannkraft for GLB er årsaken. Når det tappes for mye, tappes også tilsiget fra bekker og tjern i nedslagsfeltet til et magasin. Dette er enkel fysikk som til og med en filolog som meg forstår.

Ikke bygg vindmølleparker som vil være enorme inngrep i norsk natur - vi trenger de ikke. Vi har vannkraft nok til å dekke eget behov hvis dere formidler enøktiltak til norske forbrukere.

Forstår politikere og regjeringen hva dere gjør med landet vårt? Forstår dere at dere skusler bort arvesølvet for øyeblikkets gleder og for å være populære blant europeiske kolleger her og nå.

Dere må tenke nytt! Dere må tenke på generasjonene som kommer etter oss!

Med hilsen Solbjørg Kvålshaugen