Forsiden

Høringssvar fra Eli Torborg Telhaug

Dato: 01.10.2019

Grunneier mot vindindustri Tveiteheia

Vi støtter oss til vår kommune, Evje og Hornnes, som sier i sin uttalelse: " etter kommunens vurdering, vil de negative konsekvenser lokalt være så store at det overhode ikke er ønskelig med etablering av vindkraft i kommunen".

Vi ønsker ikke flere forhandlinger med utbygger, og er klare på at vi ikke vil utsettes for lignende trusler mot vår eiendom og levekår/livskvalitet i framtida.Espen Telhaug
Eli Torborg Telhaug