Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 435817

Dato: 01.10.2019

Jeg er sterkt imot vidkraft i stor skala på land!