Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 505939

Dato: 02.10.2019

Jeg er svært imot vindkraft og at naturen blir ødelagt og påvirket (fugleliv). Det er mye å vinne når vannkraft anleggene blir pusset opp/modernisert.