Forsiden

Høringssvar fra Aslak Gjennestad

Dato: 01.10.2019

Vindkraft i naturen: Et hastverksprosjekt som ikke kommende generasjoner vil komme til å tilgi!

Det er så inderlig trist å være vitne til den ukloke og irreversible raseringen av vår natur- og kulturarv som nettopp nå pågår i vårt flotte, gamle Norge. Utbyggingen av vindkraftindustriområdene i urørt natur framstår som et digert overgrep mot kommende generasjoner. Landet vårt selges «bit-for-bit» til utenlandske interesser samtidig som energi- og naturressurser forvaltes på en dårlig måte.

Gjennom strømregningen vår betaler vi inn til «grønne sertifikater». Det som skjer i praksis, er at det sprenges milevis med brede anleggsveier og legges ned tonnevis med armeringsjern og betong i urørt natur. Hvem skal fjerne jern og betong når turbinene skal demonteres om cirka 20 år? Fjell og knauser kan aldri bli som før. Det er laget et irreversibelt sår i terrenget.

Når utviklingen etter hvert vil finne frem til mer miljø- og klimavennlige løsninger, sitter vi altså igjen med tomme industriområder som en gang var ettertraktede naturområder, og som da vil koste milliarder å rydde opp i. Å alt dette for at det skal eksporteres mye mindre enn én prosent av Europas kraftbehov gjennom utenlandskabler. Vi har jo selv et energioverskudd her til lands. Det er bedre å bygge kraftverk nær der strømmen skal brukes enn å rasere store deler av Nord-Europas villmark.

Miljødirektoratets INON-kartlegging kunne i 2013 tallfeste at det bare var 4,9% villmarkspreget natur igjen i Sør-Norge. Det unike plante- og dyrelivet på disse stedene trenger derfor å bli bevart. Slike unike områder med vill og vakker natur har et folkehelseperspektiv. Det handler om rekreasjon, kulturarv, turisme og ikke minst klima. FNs naturpanel sin rapport fra i år, slår fast at tap av natur og arealendringer nå er en like stor trussel som klimaendringene! NTNU-forskere konkluderer med at vindkraftutbygging i områder med mye torvmyr kan slippe ut så mye Co2 fra myrene at klimaregnskapet blir negativt for hele vindkraftverkets levetid! Infralyd, rotorbevegelser med store skyggekast, oljesøl og is-kast vil også være en trussel mot et variert fugle- og dyreliv.

Turbinene inneholder som kjent blant annet det ikke-fornybare og sjeldne jordmetallet neodymium som utvinnes i Kina og bidrar til store miljøødeleggelser der. Jeg opplever at det handles for raskt og uklokt nå! Det trengs bedre dokumentasjon, grundigere analyser og en mer gjennomtenkt forvaltning av våre naturressurser.

Finnes der en forskningsrapport som beviser at hele livsløpet til vindkraft i norsk natur har et positivt klimaregnskap? Ingen jeg har snakket med har noensinne sett det.

Aslak Gjennestad, Arendal