Forsiden

Høringssvar fra Laura S. Selvik

Dato: 29.09.2019

Eg er heilt imot bygging av vindmøller i uberørt natur.

Me har allerede for lite uberørt natur. Det går hardt utover, planter, dyr, fuglar og insekter sine leveområder.

Mange artar er allerede sterkt reduserte.

Uberørt natur er viktig også for folkehelsa, både psykisk og fysisk.

Å laga vegar innover i fjellet er alt anna enn miljøvennleg. Landskapet slik det var kan ikkje tilbakeførast. Me må heller rusta opp og effektivisera vasskrafta som me alt har,og så må me vera flinkare til å redusera forbruket. Me kan ikkje fortsetta som no med så høgt forbruk. Vindmølleparkar i uberørt natur er ikkje miljøvennleg.