Forsiden

Høringssvar fra Magne Lilleli

Dato: 30.09.2019

Vindkraftutbyggingen i Norge har gått helt over styr, ser en på Fosenhalvøya så er naturingrepet så stort at en ser vindturbiner uansett hvor en snur seg. Dette må stoppe nå. Norge er et land som livnærer seg blant annet av turisme i urørt natur, slik urbygging vil være et stort tap for turistnæringen.

Vindkraft er ikke bar skadelig i det avtrykket den gjør på marken ved tilførselveier og fundamentering, men de store turbinene tar livet av store mengder fugler og insekt der de er satt opp.

Den utbygging som iverksatt må stoppe umiddelbart, det må sikres økonomisk at den utbygging som er gjort kan nedmonteres og avtrykket i naturen dekkes til på best mulig måte, det er ikke sikret økonomisk av utbyggerene at de kan tilbakestille ødeleggelsene som er gjort i forbindelse med utbyggingen og i praksis så vil i dag staten sitte igjen med regninga.

Skatt tatt inn over strømregningen må tilføres dagens vannkraft som må oppgraderes og modifiseres.

Skatt på vannkraft fjernes og utbygging av vindkraft i Norge stoppes, dagens annlegg nedmonteres for å unngå ytterligere drap av fugler og insekter, fjell dekkes over og skog plantes der hvor den er fjernet.

Magne Lilleli