Høringssvar fra Beathe Åkra .

Dato: 23.08.2019

Svartype: Med merknad

Nei til vindkraft i Norsk natur ..