Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 497084

Dato: 02.10.2019

Jeg ser ingen positive ringvirkninger av instaleringer av vindkraftannlegg! Naturen vår raseres, vårt biologiske mangfold forsvinner. Naturen dør, fugler dør og pattedyrene mister sine avkom pga støy fra vindturbinene! Den strømmen dere ønsker å utvinne fra annlegg som ødelegger vår fauna og natur, gir ingen gevinst for oss som bor her i landet! Så hvorfor godtar våre folkevalgte at denne raseringen foregår i vårt land? Og miljøgevinsten er minimal!