Høringssvar fra Johnny Molvik

Dato: 23.09.2019

Vindmøller tar store friluftsareal som er unødvendig når en har store potensialer i å oppgradere vannturbiner i ganle vannkraftverk

I tillegg avgir vindmøller skadelig gass SF6 som ennå ikke kommer frem i prosjektet