Høringssvar fra Vidar A. Bøen

Dato: 24.09.2019

Utdrag fra energimeldingen:

"Regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge, og at Olje- og energidepartementet vil utarbeide en nasjonal ramme for konsesjonsbehandling av vindkraft på land".

Dette var vel skrevet i beste mening, men etter hvert har det kommet tydelig frem at det blir helt feil. Min mening er at Norge bør snarest avblåse igangsatte arbeider og planer for bygging av vindkraftanlegg på land. Jeg antar at dere har mer enn tilstrekkelig med informasjon (fra grupper som er i mot dette) om hvor mye galskap som allerede er satt i gang.

Norge bør glemme Acer, grønne sertifikater og private kraftbaroner. De fleste har nå skjønt hva dette betyr. Det er utspekulert lureri, et stort ran og en massiv ødeleggelse. En rasering av norsk natur som ikke kan aksepteres.