Høringssvar fra Pensjonistpartiet Våler

Dato: 30.09.2019

Til Olje og energidepartementet 30.09.2019

Pensjonistpartiet Vpler mener det må være naivt å sette rammen på vent! Dette protesterer vi mot, og krever at rammen skrinlegges. Vi mener:


1. Et klart nei til nasjonal ramme
2. Et klart nei til vindkraft i egen kommune og på Finnskogen

3. Pensjonistpartiet Våler krever at rammen skal behandles av Stortinget – ikke i en lukket behandling av regjeringen.

Mvh

Gunn Marit Lindmoen

Pensjinistpartiet Våler i Hedmark

leder og kommunestyrerepresentant