Forsiden

Høringssvar fra Richard Ørsnes

Dato: 03.05.2019

Nei til vindturbiner på land! Gå inn for å effektivisere vannkraftverk før utbyggingen av vindmøller. Vindmøllene vil ødelegge alt for mye uberørt natur! Innsekter og truede fuglearter vil også bli sterkt redusert.