Forsiden

Høringssvar fra Kari Ovesen

Dato: 01.10.2019

Vindkraft er et alternativ man må overveie nøye i samarbeid med natur- og dyreeksperter. Jeg synes ikke at man kan neglisjere at store mengder insekter dør hver dag i møte med roterende blad fra vindturbiner. Store fugler som havørn dør i møte med vindturbiner, andre fugler holder seg unna områdene og ikke minst at arealet til ville dyr blir redusert i visse områder. Jeg synes det er uhørt at sørsamer må mister beite til dyrene sine. Norge må ta hensyn til folk de har behandlet ekstremt dårlig og respektere dyr og levesett. Det siste på listen er sauen som har beitet i områder hvor det er drevet utbygging har fått tenntråder viklet inn rundt halsen. Alle disse punktene over kjenner vi alle til gjennom mediene. Vi skylder barna våre en fremtid hvor vi har tatt vare på dyr og villmark uten å drive rovdrift. Hilsen Kari Ovesen og mor til 2 ungdommer.