Forsiden

Høringssvar fra Mette Lorentzen

Dato: 30.09.2019

Den pågående utbyggingen av vindkraft har store negative konsekvenser for dyreliv og menneskeliv. Den representerer et stort overgrep mot lokalbefolkning og naturen i seg selv. Måten det har blitt gjort på er ikke et demokrati verdi. Å ødelegge naturen for å redde verden er ikke en vei å gå. Å fortsette denne vindindustriutbyggingen vil føre oss inn i en større økologisk krise.