Forsiden

Høringssvar fra Jørn Pettersen

Dato: 30.09.2019

Sikreste måten å ødelegge både dyre, og fuglelivet langs kysten, er å sette opp disse slaktemaskinene. Støy, forurensing, voldsomme inngrep etc etc. Og alt trumfet gjennom på minst mulig demokratisk vis. En skam!!!