Forsiden

Høringssvar fra Espen nordhammer

Dato: 01.10.2019

Gjennomføring av planlagte og pågående utbygging av vindkraftanlegg på land i Norge må stanses. Inngrepene medfører rasering av urørte naturområder. Dyr, fugl og fauna er de store taperne, i tilleg til alle som verdsetter friluftsliv og har ønsker om at også kommende generasjoner skal kunne utøve dette. Stopp galskapen nå.