Forsiden

Høringssvar fra Skjalg Oseland

Dato: 30.09.2019

Stopp utbyggingen av vindkraft !!!

Den raserer urørt natur, og ødeleggelsene kan aldri repareres. Naturen kan ikke offres for at vi skal få mer energi. Det kan løses på mange andre måter.

Både grunneiere og politikere er blitt kraftig lurt av smigrende og misvisende ord fra de som er ute etter profitt. Den vanlige mann er ikke blitt hørt. Dere med makt må lytte til folket.

Derfor har det aldri før vært så aktuelt som nå å prktisere regelen: Det er ingen skam å snu !

Vern om naturen !