Høringssvar fra Knut Riise

Dato: 01.05.2019

Skal fatte meg i korthet; som gammel fjellguide og tindefører så kan jeg med trygghet si at ingen av de turistene jeg har hatt med meg i fjellet ville lagt igjen penger i et område der de hadde sett fjell fulle av vindmøller. Det å ta ifra lokalsamfunnene en fremtidig mulighet til å utvikle et bærekraftig reiseliv med fokus på fjell og friluftsliv er en skremmende politikk. Ved å legge disse ufyselige metallstolpene ut i felt på havet der de ikke tar areal ifra kommunene, samt å være et foregangsland for å utvikle denne typen teknologi, ville vært en mye mer framtidsrettet tanke enn det det ligger an til i dag. La fjellet være i fred!