Forsiden

Høringssvar fra Kjeld Slettebø

Dato: 28.04.2019

Nå er det våknet en opinion i Norge mot de store vindkraftprosjektene som er under oppseiling. Folk føler at de ikke har fått være med på avgjørelsen. De oppfatter dette som et brudd på de demokratiske spillereglene.

Norsk natur er for nordmenn flest veldig viktig, både som kilde til opplevelser, avslapning og for å hente nye krefter og overskudd til hverdagen. Og vi trenger ro, dvs. fravær av bråk. Jeg og mange med meg frykter dårligere livskvalitet hvis disse store utbygningene skal finne sted. Norge er et av få land i Europa som fortsatt har relativt uberørt natur de fleste steder. Folk nedover i f.eks. Nederland og Tyskland misunner oss disse naturgodene og med god grunn. For mennesker med fysiske sykdommer eller mentale problemer er opphold ute i fri natur en helsebringende faktor. Det har jeg selv erfart. IKKE TA FRA OSS DENNE MULIGHETEN! Natur kan være et gratis botemiddel, der samfunnet ellers måtte bekoste masse medisiner.

At man velger å ødelegge og sprenge seg gjennom naturen for å få til "det grønne skiftet" virker mildt sagt selvmotsigende. Naturvern og miljøvern hører sammen! Så skal vi heller ikke glemme at turistene kommer til Norge først og fremst for å oppleve norsk uberørt natur. Hvis vi skal bygge ut så voldsomt, hva skjer da med turismen? Alt i Norge behøver heller ikke å gå på strøm! Vi har også nok strøm til eget bruk. Og det finnes muligheter for å bygge flere småkraftverk og modernisere og effektivisere de andre vi har.

Rakkestad.