Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 164472

Dato: 27.09.2019

Jeg er imot vindkraft på land fordi det gir irreversible skader på vår natur.