Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 421418

Dato: 01.10.2019

Vindkraft på land er en ureverserbar ødeleggelse av naturen, insekter, fugle- og dyreriket og må stoppes umiddelbart.