Forsiden

Høringssvar fra Birgit Oline Kjerstad

Dato: 02.10.2019

Til OED

Nasjonal Ramme eller ikkje. Skrot planen og stramm inn makta til NVE.Stopp utbygging av vindkraft på land i Norge.

Birgit Oline Kjerstad